Visie & missie

Visie

Het Verloskundig Samenwerkings Verband Zoetermeer wil een sluitende zorgketen rondom de zwangere en haar ongeboren kind als ook moeder en pasgeboren kind om een optimale kwaliteit van geboortezorg te verlenen.

 

Uitgangspunten hierbij zijn:

 

  • Een sterke cohesie binnen de groep is van groot belang met name voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg  en de slagvaardigheid van de keten zowel voor de eisen die gesteld worden door de beroepsgroep, IGJ, ziektekostenverzekeraars maar, als belangrijkste de cliënt. Alle zorgverleners realiseren zich dat en stralen dit ook uit. Kwaliteit en veiligheid is een taak van iedere hulpverlener in de keten en staat centraal in de jaarcycli. Er zijn duidelijke afspraken wie welke verantwoordelijkheid draagt in de keten.
  • Samen met de cliënt zoeken we naar een passende oplossing het dichtst bij huis. De cliënt staat centraal en ervaart een eenheid van zorg door de hele keten . Uitgangsprincipe is dat de zorg in de 1e lijn plaatsvindt als het kan en in de 2e lijn als het moet.
  • Ieders ervaring en expertise in de keten wordt optimaal benut en gerespecteerd. Evaluaties van de uitvoering vinden regelmatig en gestructureerd plaats.

Missie

Het binnen de geboortezorgketen van  Zoetermeer bevorderen en borgen van de kwaliteit van zorg waarbij de cliënt/patiënt centraal staat.

 

Dit willen wij bereiken door:

 

  • Het integreren van de zorgprocessen van de verschillende partners middels het vastleggen van vergaande samenwerking op organisatie- logistiek- en zorginhoudelijk niveau.
  • Het structureel toetsen en verbeteren van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van samenwerken alsmede de uitkomsten van zorg.