Organisatie

Organisatie

Het samenwerkingsverband is in 2012 opgericht ter verbetering van de verloskundige zorg in Zoetermeer en omstreken. Het uitgangspunt is het bieden van een samenhangend zorgtraject waarbij alle ketenpartners verantwoordelijk zijn binnen hun eigen domein en waarbij de cliënt, haar partner en het (ongeboren) kind centraal staan.

Verloskundigen praktijken

embe

Embé Verloskundigen
www.embe-verloskundigen.nl

Keita Verloskundige praktijk
www.keita.nl

Verloskundig Centrum Partera

www.parterazoetermeer.nl

Kraamzorgorganisaties

PKZ-logo

PKZ-Kraamzorg
www.pkzkraamzorg.nl

de Kraamvogel
www.dekraamvogel.nl

Het HagaZiekenhuis Zoetermeer

logo-kleur

Vakgroep Gynaecologie
Klinisch verloskundigen
Vakgroep Kindergeneeskunde


Verpleegkundigen:

afdeling Verloskunde

afdeling Kindergeneeskunde

Bestuur VSV zoetermeer met ingang van 1 september 2021

Voorzitter

Jolanda vd Burg

Verloskundige 1e lijn

Vice Voorziter

Penningmeester

Iris van der Meer

Gynaecoloog

Secretaris

Lucia van Tol

Directeur Kraamzorg

Bestuurslid

Hedy Kromhout
Kinderarts