Klachten reglement

TEVREDEN OF TOCH NIET HELEMAAL?

Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw zorgverlener. Het is bovendien prettig als het contact met de zorgverleners deskundig en aangenaam verloopt. Daarom doen de leden van het VSV er alles aan om u en uw baby goed te begeleiden. Van de medewerkers van het VSV mag u verwachten dat zij u goede, professionele zorg bieden.

Desalniettemin is het voor ons als zorgverlener van belang om aan de kwaliteit van onze zorg te blijven werken en continu te verbeteren. Hiervoor hebben wij uw input nodig. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om, in ongeveer zes minuten van uw tijd, via onderstaande link:

Het evaluatieformulier voor de geboortezorgketen in te vullen, door op de volgende link te klikken: https://nl.surveymonkey.com/r/TKRS5SN

Indien bovenstaand evaluatieformulier niet of onvoldoende tegemoet komt aan uw behoefte om een eventuele negatieve ervaring kenbaar te maken, dan verwijzen wij u naar onderstaand klachtenreglement.

Klachtenreglement VSV Zoetermeer

Als u toch ergens ontevreden over bent, bijvoorbeeld over de bejegening door één van de medewerkers, uw behandeling of bezoek aan een van de zorgcentra, dan willen wij dat graag weten. Mogelijk kunnen wij uw onvrede helpen oplossen maar zéker kunnen wij uw ervaringen gebruiken om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

 

Het is goed om in alle gevallen eerst te proberen er samen met uw zorgverlener uit te komen!

 

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) zijn zorgverleners verplicht per januari 2017 aangesloten te zijn bij een erkende geschillencommissie en te beschikken over een onafhankelijke klachtenfunctionaris . Deze verplichting geldt voor alle zorgverleners in Nederland; voor zorginstellingen maar ook voor zelfstandige beroepsbeoefenaren zoals bijvoorbeeld een huisarts. Alle leden van het VSV Zoetermeer beschikken over een onafhankelijke klachtenfunctionaris en zijn aangesloten bij een geschillencommissie.

 

Lukt het niet het probleem samen met uw zorgverlener naar wens op te lossen, of wenst u hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de betreffende klachtenfunctionaris. Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt u graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Vertrouwenspersoon VSV

Vindt u het lastig om contact te zoeken met uw zorgverlener, of met de klachtenfunctionaris? Of misschien vindt u het gewoon prettiger om eerst uw verhaal te delen met een vertrouwenspersoon? U kunt in die gevallen altijd contact zoeken met de vertrouwenspersoon van het VSV.

 

Dit is mevrouw Annelies Hommens-van de Steeg. Zij is geestelijk verzorger in het LangeLand Ziekenhuis en te bereiken via telefoonnummer: 079- 3462626 toestel 2668 of via mailadres a.hommens@llz.nl

 

Zij helpt u desgewenst het contact met uw zorgverlener tot stand te brengen en het probleem bespreekbaar te maken, dan wel u wegwijs te maken in de verschillende klachtenregeling(en). Nadat u contact heeft gezocht met de vertrouwenspersoon ontvangt u uiterlijk binnen een week een reactie.

Onafhankelijke klachtenfunctionarissen leden VSV

De verschillende leden van het VSV kennen verschillende klachtenregelingen. U kunt direct contact zoeken met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de betreffende zorgverlener. Deze zal u verder helpen. Een overzicht vindt u hieronder.

KLACHTENREGELING MEDEWERKERS VAN ’T LANGELAND ZIEKENHUIS

Een klacht kan een belangrijk signaal zijn. Door adequaat om te gaan met klachten kunnen zorgverleners het vertrouwen van de ontevreden patiënt behouden of herwinnen. Bovendien kan van klachten geleerd worden en kunnen zij aanleiding zijn om maatregelen te treffen, waardoor de kwaliteit van de verleende zorg verbeterd kan worden.

Een patiënt kan zijn ontevredenheid bespreken met:

A. de medewerker over wie hij niet tevreden is of degene die verantwoordelijk is voor hetgeen waarover klager zijn onvrede uit;

B. de leidinggevende van de medewerker;

C. de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hij verricht zijn werkzaamheden onafhankelijk en onpartijdig overeenkomstig de wet. Het LangeLand Ziekenhuis onthoudt zich van inmenging. Hij registreert/ rapporteert/ signaleert/ zorgt voor dossiervorming.

U bereikt de klachtenfunctionaris zoals hieronder aangegeven:

 • per mail: klachtenfunctionaris@llz.nl.
 • per brief of klachtenformulier. De schriftelijke reactie sturen naar LangeLand Ziekenhuis, Afdeling kwaliteit , (klachtenbemiddeling), Antwoordnummer 10270, 2700 VB Zoetermeer.
 • telefonisch via 079-3462416 op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur.
 • mondeling (na telefonische afspraak).

KLACHTENREGELING VERLOSKUNDIGEN

Alle eerstelijns verloskundige leden van het VSV Zoetermeer zijn aangesloten overeenkomstig de WKKZ bij het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ). Hier kunt u terecht bij een externe en onafhankelijke klachtenfunctionaris om u (gratis) verder te helpen wanneer u en klacht heeft over uw verloskundige. Het gaat om de volgende verloskundige praktijken:

 • Embe verloskundigen
 • Keita verloskundigen
 • Partera verloskundig centrum

 

U bereikt de klachtenfunctionaris van het CBKZ zoals hieronder aangegeven:

 • telefonisch van maandag tot en met vrijdag (van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) via 088 – 0245123.
 • per mail: een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl.
 • schriftelijke klacht zenden aan: CBKZ, t.a.v. Klachtenfunctionaris KNOV, Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem.

 

Kijk voor meer informatie op www.klachtverloskunde.nl.

KLACHTENREGELING KRAAMZORGORGANISATIES

De kraamzorgorganisaties van het VSV Zoetermeer hebben eveneens een klachtenregeling. Beide organisaties beschikken over een onafhankelijke klachtenfunctionaris via branche-organisatie BO- geboortezorg. U kunt hier met uw klacht terecht indien u er niet uitkomt met de kraamzorgorganisatie zelf. Het gaat om de volgende kraamzorgorganisaties:

 • PKZ kraamzorg
 • de Kraamvogel

 

U bereikt de klachtenfunctionaris van Bo-geboortezorg zoals hieronder aangegeven:

 • telefonisch 085 -0471 999 (werkdagen van 9.00 uur – 17.00 uur)
 • per mail: klachtenfunctionaris@bogeboortezorg.nl

TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

Naast de klachtenprocedure bestaat ook de mogelijkheid een klacht in te dienen tegen een verloskundige, arts of een verpleegkundige bij het regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.
Dit zal voor u over het algemeen het tuchtcollege in Den Haag zijn.

 

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag:

 • Postbus 97831 2509 GE Den Haag
 • Telefoon: 088-3712520 (bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 tot 16.00 uur)
 • Zittingadres: Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, Den Haag