user_mobilelogo

Geboortezorg Nieuws

  

Corona-virusinformatie voor onze cliënten

Kijk voor het actuele beleid omtrent Coronamaatregelen op tabblad cliënt info

 

Nieuwsflits

 

 

ZiNKraamzorg is nu de Kraamvogel!

 

ZiNkraamzorg en de Kraamvogel zijn zusterorganisaties en bieden in een groot deel van Nederland kraamzorg aan. Sinds 1 januari 2021 is de naam ZiNkraamzorg gewijzigd in de Kraamvogel. Dat betekent dat onze gezinnen vanaf 1 januari kraamzorg ontvangen van dezelfde kraamverzorgenden, maar dan in een ander uniform.  En natuurlijk kunnen onze gezinnen blijven rekenen op dezelfde professionele zorg door onze enthousiaste en betrokken kraamverzorgenden.

 

De Kraamvogel: de meest vertrouwde kraamzorg

Onze kraamverzorgenden komen bij gezinnen in vrijwel het hele midden en noorden van ons land. En bij al die gezinnen werken kraamverzorgenden die allemaal gek zijn op hun vak. En die niets liever doen dan gezinnen een goede start geven na de geboorte van een nieuw gezinslid. 

 

 

Veilig bevallen in het LangeLand Ziekenhuis, ook nu! 

 

 

 
 

"Mijn naam is Iris van der Meer, gynaecoloog in het LangeLand Ziekenhuis. Ik wil je, namens de vakgroep gynaecologie, laten weten dat je net als altijd van harte welkom bent om te bevallen in ons ziekenhuis. Wij leveren altijd de zorg die jij nodig hebt, ook nu!


Met enige regelmaat horen we dat aanstaande ouders vragen hebben. Is het nu bijvoorbeeld wel veilig om in het ziekenhuis te bevallen? Het is begrijpelijk dat je je in de deze rare periode zorgen maakt, maar het ís veilig om in ons ziekenhuis te bevallen. Wij hebben namelijk alle nodige hygiëne- en veiligheidsmaatregelen getroffen waardoor jij en je kind niet in aanraking komen met coronapatiënten. Ook is er voldoende capaciteit en zorgpersoneel om je bevalling goed te begeleiden. Of het nu gaat om een medische bevalling of een bevalling met je eigen verloskundige.


Je partner of een begeleider is welkom om bij de bevalling aanwezig te zijn. Echo’s en controles, die nodig zijn tijdens de zwangerschap, gaan gewoon door. Kom dan bij voorkeur wel alleen. Je partner kan eventueel meekijken via beeldbellen.


We begrijpen dat je mogelijk nog vragen hebt. Onze informatieavonden kunnen helaas niet doorgaan, maar we delen online alle informatie met je die nodig is. Kijk hiervoor op 
www.langeland.nl/bevallen. Is je vraag nog niet beantwoord? Laat het ons dan weten. Let op: trek bij klachten tijdens je zwangerschap altijd aan de bel. Stel dit niet onnodig uit! Wij helpen je graag.

 

Wij staan, ook nu, voor je klaar om veilig te bevallen in het Langeland Ziekenhuis." 
 
 
 
 
 
 
 

VWS lanceert actieprogramma Kansrijke Start

Op 12 september heeft minister Hugo de Jonge van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het actieprogramma Kansrijke Start gelanceerd. De gezondheid van een kind in de ‘eerste duizend dagen’ voor, tijdens en na de geboorte blijkt cruciaal voor zowel een gezonde groei als de ontplooiing en kansen op latere leeftijd. Met het actieprogramma wil dit kabinet investeren in een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen.
Ondersteuning en begeleiding nog voor de geboorte

“Nog steeds beginnen veel kinderen met een achterstand aan het leven door ongunstige sociale omstandigheden en gebrek aan bescherming”, aldus VWS. De minister wil de Wet publieke gezondheid aanpassen, zodat kwetsbare ouders al voor de geboorte ondersteuning en begeleiding krijgen via de jeugdgezondheidszorg (JGZ).
Samen aan de slag met nieuwe aanpak onbedoelde zwangerschappen

Het plan werd in Tilburg gepresenteerd omdat de Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx voorzitter wordt van de landelijke stuurgroep Nu Niet Zwanger. Dat is onderdeel van het actieprogramma Kansrijke Start. ‘Nu Niet Zwanger’ helpt vrouwen die vanwege problemen willen voorkomen dat ze zwanger worden. ook in dat programma zal VWS investeren, zo kondigde staatssecretaris Paul Blokhuis aan in en brief aan de Tweede Kamer.

 

Overdracht Careyn Kraamzorg aan Naviva  september 2018
 
 

Careyn Kraamzorg wordt per 1 oktober Naviva Kraamzorg 

Geachte relatie,

Wilt u deze berichtgeving verspreiden aan de leden van uw samenwerkingsverband?

Al enige tijd bereiden wij de overdracht van Careyn Kraamzorg aan Naviva Kraamzorg voor. Hierbij informeren wij u graag over de laatste stand van zaken.
 
Goedkeuring
Inmiddels heeft zowel de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) als de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een positief oordeel gegeven over de voorgenomen overdracht. Stichting Careyn en Naviva Kraamzorg kunnen de overdracht nu definitief maken. Per 1 oktober verandert Careyn Kraamzorg in Naviva Kraamzorg. Zodra er voor u iets verandert informeren wij u daar tijdig over.
 
Naamsverandering
Na overname verandert onze naam per direct in Naviva Kraamzorg. Zwangeren kunnen zich tot de overnamedatum gewoon aanmelden via www.careynkraamzorg.nl of telefonisch via (088) 123 99 99.
 
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met een van onze regiomanagers of Marijke Helderman, via (088) 123 99 99 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij verheugen ons erop om samen met u een succes te maken van de aanstaande overname.
 
Hartelijke groet,
Marijke Helderman
Careyn Kraamzorg

 

 

Geboortezorg Zoetermeer en Gouda richten landelijke Federatie VSV op

 

De besturen van Verloskundig Samenwerkings Verband (VSV) Gouda en Zoetermeer hebben samen de landelijke Federatie voor VSV's opgericht. Het doel van de Federatie, is het behartigen van de belangen van alle VSV's die Nederland rijk is.

Initiatiefnemer van de oprichting is Eric Hallensleben, gynaecoloog te Gouda.
Naar aanleiding van het rapport 'Een goed Begin' in 2009, nam toenmalig minister Ab Klink het besluit dat samenwerking in de geboortezorgketen niet meer vrijblijvend was. De zorgorganisaties in de verschillende regio's kregen de opdracht om een Verloskundig Samenwerkings Verband (VSV) te vormen en daarmee de zorg rondom moeder en kind zo optimaal mogelijk te organiseren.
Een VSV bestaande uit Verloskundigen 1e en 2e lijn, gynaecologen, kinderartsen, verpleging en kraamzorg, streven naar een zo'n goed mogelijke samenwerking tussen de verschillende disciplines.

77 VSV's
In Nederland zijn er op dit moment 77 VSV's actief, die allen uit meerdere organisaties zijn opgebouwd. Ieder met hun eigen wet- en regelgeving.
Om uiteindelijk te komen tot een werkbare situatie waarin de wet- en regelgeving aansluit op de actuele situatie van de geboortezorgketen, is het van belang dat VSV's op landelijk niveau zeggenschap krijgen en aan tafel zitten met de wetgevende organisaties. Met het oprichten van de Federatie is dit gewaarborgd.
Reeds 50 VSV's hebben al laten weten zich aan te willen sluiten.

 

 

Regio Helmond tekent als eerste contract voor integraal tarief geboortezorg

 

 

Dertien kernpartners in de regio Zuidoost-Brabant werken samen binnen JIJWIJ om de beste geboortezorg te leveren: zes verloskundigenpraktijken, vijf kraamzorgbureaus, gynaecologen en het Elkerliek ziekenhuis. JIJWIJ ‘samen in geboortezorg’ ging op donderdag 23 februari jl. formeel van start en tekende het contract voor een integraal tarief met zorgverzekeraar CZ.  Deze week hebben ook de geboortezorgpartijen in de regio Midden-Kennemerland overeenstemming bereikt over integrale bekostiging met zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Bron: BO geboortezorg

 

 

 

Zoetermeer: Vernieuwing in de Zorg

 

Vernieuwingen in de zorg met innovatiesubsidie

De presentatoren van de organisaties en de wethouders in het CKC

 

De gemeente Zoetermeer heeft een innovatie budget van € 500.000 ter beschikking gesteld om vernieuwing en innovatie binnen de zorg in Zoetermeer te stimuleren. Instellingen die gevestigd zijn in Zoetermeer werden in november vorig jaar uitgenodigd om mee te denken en initiatieven te ontwikkelen die resulteren in kwaliteitsverbetering van de zorg.


De gemeente ontving in korte tijd maar liefst vijftien voorstellen van diverse organisaties. Door samen te werken kwamen samenwerkende organisaties snel tot vernieuwende ideeën en de daadkracht om hier ook vorm aan te geven. Instellingen werden dan ook uitgedaagd om in samenwerking met ten minste één andere instelling tot een aanvraag te komen.
De gemeente was blij verrast met de kwaliteit en de diversiteit van de aanvragen, zowel in thema als de mate van samenwerking. Van de vijftien aanvragen zijn er zeven gehonoreerd en deze werden dinsdagavond 9 februari door de organisaties zelf gepresenteerd in het CKC. In de zeven presentaties werd aandacht gevraagd voor initiatieven op het gebied van preventieve jeugdreclassering, de toeleiding naar jeugdhulp, de verbetering van zorgcoördinatie en financiële begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking.
Gezond ouder worden begint in de baarmoeder
Eén van de presentaties werd verzorgd door dokter Lieke de Jong, huisarts in Zoetermeer, namens de Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) in samenwerking met het Verloskundig Samenwerkingsverband Zoetermeer en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ): het project ‘Gezond ouder worden begint in de baarmoeder’. Ze legde met veel passie uit hoe d.m.v. dit initiatief in een vroeg stadium gewerkt gaat worden aan voorwaarden voor een gezonde, veilige en zorgeloze toekomst voor kinderen.
Mantelmaatjes
Germien la Grand van Palet Welzijn hoopt door de toekenning van haar project meer bekendheid te kunnen geven aan de situatie van jonge mantelzorgers. Ook zal de ondersteuning aan hen die thuis de zorg voor een ouder, broertje of zusje deels op zich nemen, worden vergroot door mensen in de omgeving nauwer te betrekken bij de situatie. De uitwisseling van ervaring tussen jonge mantelzorgers zal worden gestimuleerd via een project ‘mantelmaatjes’.

Hulp bij financiële zelfstandigheid
Het brede samenwerkingsverband tussen MEE Zuid Holland Noord, Mooi Zoetermeer, Humanitas, het JIP, SBO de Horizon, de Pleysierschool en het ID College gaat samen met een aantal scholen in Zoetermeer de financiële zelfredzaamheid van jongeren met een (licht) verstandelijke beperking vergroten. Er is een preventief maatprogramma ontwikkeld voor deze doelgroep.
Wethouders enthousiast
Het college, dat de gemeenteraad had overtuigd om voor deze vernieuwing in de zorg een half miljoen euro uit te trekken, was enthousiast over de voorstellen. Wethouder van Leeuwen (Jeugd): “In deze tijd, waarin na de decentralisaties het zorglandschap erg is veranderd, hebben deze organisaties naast hun hoge werkdruk de ruimte gevonden om over hun eigen grenzen heen te kijken en de samenwerking op te zoeken. Met zulke mooie voorstellen hoop ik dat we ook mooie resultaten kunnen realiseren voor de Zoetermeerse jeugd”. Wethouder Vugs van Onderwijs en Zorg: ”De organisaties hebben echt gekeken naar wat er mist in het zorgaanbod. Met partners hebben ze plannen die al lang op hun verlanglijstje stonden, maar waar geen geld voor was, nu kunnen inbrengen. Anderen hebben juist totaal nieuwe ideeën uitgewerkt of zich laten inspireren door anderen”. Ook wethouder Kuipers van Participatie is blij met de voorstellen: “Vaak zie je dat jeugdzorg of medische zorg vaak gepaard gaat met financiële problematiek als schulden of inkomensterugval. Ik ben blij te zien dat sommige voorstellen ook de problematiek van schulden of armoede meenemen in hun oplossingen”.

 

 

 

 

Het is zover:

vanaf 1 januari 2017 start de 'Rookvrije Generatie' in Nederland. Er is al van alles aan vooraf gegaan. Vele mensen en organisaties hebben zich ingezet om het mogelijk te maken dat kinderen vanaf 1 januari 2017 rookvrij geboren kunnen worden en rookvrij kunnen opgroeien.In deze nieuwsbrief aandacht voor jouw mogelijkheden (en ook verplichtingen) om hieraan bij te dragen als professional, als klant van een professional of gewoon omdat het leuk is om te doen.

 

Jouw rol als zorgverlener
Al vele jaren kennen we in Nederland de richtlijn Behandeling Tabaksverslaving, bedoeld voor iedere zorgverlener die rokers tegenkomt in zijn werk. December 2016 is de nieuwe aanpassing daarvan gelanceerd, waarin aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gedragsmatige en farmacologische interventies met betrekking tot stoppen met roken.Ook de e-sigaret en e-health komen aan de orde. Over één ding is de richtlijn zeer duidelijk: elke zorgverlener zou aan elke roker minstens één keer per jaar een stopadvies moeten geven. Goede nieuws: verloskundigen besteden beduidend meer aandacht aan rookgedrag en stoppen met roken dan huisartsen, tandartsen en medisch specialisten. Minder goede nieuws: de nieuwe richtlijn bevat geen extra informatie over interventies speciaal voor zwangeren. Vandaar dat de Taskforce Rookvrije Start in 2017 een addendum gaat uitbrengen waarin de nieuwe ontwikkelingen en adviezen staan voor effectieve gedragsmatige en farmacologische interventies bij zwangeren. Deze Taskforce maakt zich ook sterk voor een gezamenlijk standpunt richting een rookvrije samenleving vanuit hun eigen beroepsgroepen. Mooi voorbeeld hiervan is de KNMG. En in 2017 gaan er beslist nog een aantal beroepsverenigingen volgen, hopelijk ook de jouwe!
 

 

Jouw rol als klant
Naast je rol als zorgverlener ben je vaak genoeg zelf de klant  en sta je aan de andere kant van het verhaal. Omdat je ook wel eens naar de tandarts gaat, bij je huisarts komt of mogelijk zelf zwanger bent. Mooie gelegenheid om ook daar aandacht te vragen voor een rookvrije omgeving. In het kader van mijn goede voornemens hierin heb ik tijdens mijn eigen tandartsbezoek afgelopen week een balletje hierover opgegooid. Dit document van het Trimbos Instituut laat namelijk zien dat er binnen allerlei beroepsgroepen en zeker bij tandartsen nog verbetermogelijkheden zijn: slechts met een vijfde van hun klanten bespreken zij het rookgedrag. Gelukkig ziet hun eigen beroepsvereniging ook in dat het beter kan.Ik ben benieuwd wat mijn keurige mail hierover te weeg gaat brengen in deze redelijk grote praktijk. Hun wachtruimte zou zeer geschikt zijn voor een mooie stoppen-met-roken-groepstraining voor hun eigen klanten.....

 

En voor lol
Als de Rookvrije Generatie je aan het hart gaat, zoals bij mij en gelukkig vele anderen, zie je overal kansen om hier aandacht voor de vragen.Nederland kent al veel voorbeelden, zoals ouders die meewerken aan rookvrije sportclubs en rookvrije scholen. Zelfs vind ik het initiatief in Ureterp om dit hele Friese dorp rookvrij te maken een geweldig voorbeeld. Uiteraard vraagt dit (soms veel) tijd en inzet. Maar ook op kleinere schaal is het mogelijk aandacht te vragen voor de rookvrije generatie. Samen met een aantal collega's van SineFuma heb ik tijdens de Singelloop in Breda met een T-shirt ter ere van de Rookvrije Generatie en een opblaassigaret deze ren-wedstrijd gelopen. Dat was niet alleen leuk om te doen maar leidde ook tot bijzondere gesprekken.Zo leuk dat ik dit herhaald heb tijdens de Sylversterloop In Elsloo op oudjaarsdag (foto)

En jij, welke mogelijkheden zie jij om bij te dragen aan de eerste rookvrije generatie van Nederland? 

 

 

Bo Geboortezorg en vakbonden bereiken onderhandelaarsakkoord voor de eerste Cao Kraamzorg

Op 15 december jl. hebben Brancheorganisatie voor Geboortezorg (Bo Geboortezorg) en de vakbonden FNV, CNV, FBZ en NU’91 een onderhandelaarsakkoord bereikt over de eerste Cao Kraamzorg.

De Cao Kraamzorg heeft een looptijd van 1 april 2016 tot en met 31 december 2017. De overeengekomen algemene structurele salarisstijging bedraagt: 0,65% per 1 januari 2017 en 1% per 1 juli 2017. De opbouw van de eindejaarsuitkering zal met ingang van 1 januari 2017 worden verhoogd van 5,7% naar 6% en bedraagt vanaf 1 januari 2018 6,2%. De inconveniëntentoeslag wordt  vanaf 1 januari 2017 ook uitbetaald over verlofuren van de medewerker. Bo Geboortezorg en de werknemersorganisaties zijn verheugd dat het is gelukt toekomstgerichte afspraken te maken in deze nieuwe cao. Binnenkort wordt het onderhandelaarsakkoord aan hun achterbannen voorgelegd, zodat de leden zich daarover kunnen uitspreken.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door het nieuwsbericht ‘Bo geboortezorg en vakbonden bereiken onderhandelaarsakkoord voor de eerste Cao Kraamzorg’, of naar het ledenbericht ‘Cao Kraamzorg!’.