user_mobilelogo

 

Tevreden of toch niet helemaal?

Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw zorgverlener. Het is bovendien prettig als het contact met de zorgverleners deskundig en aangenaam verloopt. Daarom doen de leden van het VSV er alles aan om u en uw baby goed te begeleiden. Van de medewerkers van het VSV mag u verwachten dat zij u goede, professionele zorg bieden.

Desalniettemin is het voor ons als zorgverlener van belang om aan de kwaliteit van onze zorg te blijven werken en continu te verbeteren. Hiervoor hebben wij uw input nodig. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om, in ongeveer zes minuten van uw tijd, via onderstaande twee links:

1. Antwoord te geven op drie vragen, door op de volgende link te klikken: https://nl.surveymonkey.com/r/LL7ZKBB

 

2. Het evaluatieformulier voor de geboortezorgketen in te vullen, door op de volgende link te klikken: https://nl.surveymonkey.com/r/TKRS5SN

 

 

Indien bovenstaand evaluatieformulier niet of onvoldoende tegemoet komt aan uw behoefte om een eventuele negatieve ervaring kenbaar te maken,  dan verwijzen wij u naar onderstaand klachtenreglement.

 

Klachten over geboortezorg VSV Zoetermeer

 

Onderstaande folder is in revisie. Neem contact op met uw zorgverlener indien er sprake is van een klacht. Hij/zij wijst u de weg.

 

Als u toch ergens ontevreden over bent, bv de bejegening door één van de medewerkers, uw behandeling of bezoek aan een van de zorgcentra, dan willen wij dat graag  weten. Mogelijk kunnen wij uw onvrede helpen oplossen, maar zeker kunnen wij uw ervaringen gebruiken om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

 Het is goed om in alle gevallen eerst te proberen er samen met uw zorgverlener uit te komen.

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) zijn zorgverleners verplicht per  januari 2017 aangesloten te zijn bij een erkende geschillencommissie en te beschikken over een onafhankelijke klachtenfunctionaris . Deze verplichting geldt voor alle zorgverleners in Nederland; voor zorginstellingen maar ook voor zelfstandige beroepsbeoefenaren zoals bijvoorbeeld een huisarts. Alle leden van het VSV Zoetermeer beschikken over een onafhankelijke klachtenfunctionaris en zijn aangesloten bij een geschillencommissie.

Lukt het niet het probleem samen met uw zorgverlener naar wens op te lossen, of wenst u  hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de betreffende klachtenfunctionaris. Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt u  graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

 

Vertrouwenspersoon VSV:

Vindt u het lastig om contact te zoeken met uw zorgverlener, of met de klachtenfunctionaris? Of misschien vindt u het gewoon prettiger om eerst met een vertrouwenspersoon van het VSV te praten? U kunt  in die gevallen altijd contact zoeken met de vertrouwenspersoon van het VSV:

de heer Marijn Gilhuis, tel 079-3462668 (ma en woe) / mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

die u desgewenst helpt het contact met uw zorgverlener tot stand te brengen en het probleem bespreekbaar te maken, dan wel u helpt wegwijs worden in de verschillende klachtenregeling(en). Nadat u contact heeft gezocht met de vertrouwenspersoon ontvangt u uiterlijk binnen een week een reactie.

 

Onafhankelijke klachtenfunctionarissen leden VSV:

De verschillende leden van het VSV kennen verschillende klachtenregelingen. U kunt  direct contact zoeken met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de betreffende zorgverlener. Deze zal u verder helpen. Een overzicht vindt u hieronder.

      

1.      MEDEWERKERS HET LANGELAND ZIEKENHUIS

Klachtenregeling Reinier Haga Groep: Een klacht kan een belangrijk signaal zijn. Door adequaat om te gaan met klachten kunnen zorgverleners het vertrouwen van de ontevreden patiënt behouden of herwinnen. Bovendien kan van klachten geleerd worden en kunnen zij aanleiding zijn om maatregelen te treffen, waardoor de kwaliteit van de verleende zorg verbeterd kan worden.

Een patiënt kan zijn ontevredenheid bespreken met:

a.     De medewerker over wie hij niet tevreden is of degene die verantwoordelijk is voor   

het geen waarover klager zijn onvrede uit;

b.  De leidinggevende van de medewerker;

c.  De onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hij verricht zijn  werkzaamheden onafhankelijk en onpartijdig overeenkomstig de wet. Het LangeLand Ziekenhuis onthoudt zich van inmenging. Hij registreert/ rapporteert/ signaleert/ zorgt voor dossiervorming.

     U bereikt de klachtenfunctionaris zoals hieronder aangegeven:

-         per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

-         per brief of klachtenformulier. De schriftelijke reactie sturen naar LangeLand Ziekenhuis, Afdeling   kwaliteit , (klachtenbemiddeling), Antwoordnummer 10270, 2700 VB  Zoetermeer.

-         telefonisch via 079-3462416 op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur

-         mondeling (na telefonische afspraak)

2.      VERLOSKUNDIGEN

Alle eerstelijns verloskundige leden van het VSV Zoetermeer zijn aangesloten overeenkomstig de WKKZ bij het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ). Hier kunt u terecht bij een externe en onafhankelijke klachtenfunctionaris om u (gratis) verder te helpen wanneer u en klacht heeft over uw verloskundige. Het gaat om de volgende verloskundige praktijken:

·         Embe verloskundigen

·         Keita verloskundigen

·         Partera verloskundig centrum

U bereikt de klachtenfunctionaris van het CBKZ zoals hieronder aangegeven:

-        telefonisch van maandag tot en met vrijdag (van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) via 088 – 0245123.

-        per mail: een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

-        schriftelijke klacht zenden aan: CBKZ, t.a.v. Klachtenfunctionaris KNOV, Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem.

Kijk voor meer informatie op www.klachtverloskunde.nl.

 

 3. KRAAMZORGORGANISATIES

      De kraamzorgorganisaties van het VSV Zoetermeer hebben eveneens klachtenregelingen. Beide organisaties beschikken over een onafhankelijke klachtenfunctionaris. U kunt met uw klacht terecht bij deze onafhankelijke klachtenfunctionaris om u (gratis) verder te helpen wanneer u een klacht heeft over uw kraamzorgorganisatie of over een kraamverzorgende. Het gaat om de volgende kraamzorgorganisaties:

·      PKZ kraamzorg:  Klachtenregeling van de brancheorganisatie Bogeboortezorg.

U bereikt de klachtenfunctionaris van Bogeboortezorg zoals hieronder aangegeven:

-          telefonisch  085 -0471 999 (werkdagen van 9.00 uur - 17.00 uur)

-          per mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

·       Zin Kraamzorg:  Klachtenregeling van de brancheorganisatie Bogeboortezorg.

U bereikt de klachtenfunctionaris van Bogeboortezorg zoals hieronder aangegeven:

-          telefonisch  085 -0471 999 (werkdagen van 9.00 uur - 17.00 uur)

      -          per mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Tuchtcollege voor de gezondheidszorg

Naast de klachtenprocedure bestaat ook de mogelijkheid een klacht in te dienen tegen een verloskundige, arts of een verpleegkundige bij het regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.
Dit zal voor u over het algemeen het tuchtcollege in Den Haag zijn.

 

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag:                                                                  

-        Postbus 97831 2509 GE Den Haag

-        Telefoon: 088-3712520, bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 tot 16.00 uur

     Zittingadres: Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, Den Haag